Dùng châm cứu để chữa liệt dương đã có lịch sử lâu đời, nhưng do phương pháp này ít nhiều cũng gây đau, khó chịu, liệu trình bệnh này có lúc lại tương đối lâu, cho nên ít người chọn phương pháp này. Mặc dù vậy, vẫn có một số bệnh nhân có thể chấp nhận cách chữa này và có hiệu quả rất tốt.

Châm cứu chữa liệt dương

a, Liệu pháp thể châm

Các huyệt vị có hiệu quả hay dùng là: trung cấp, quan nguyên, khí hải, tam âm giao, thận du, mệnh môn, ngoài ra có thể dựa vào tình hình thực tế để lựa chọn huyệt vị. Như người bị khí gan ứ kết thì phải chọn hội âm, khúc cốt làm huyệt chính, cấp mạch, trung cấp, hành gian làm huyệt phối hợp. Người bị thận hư thì phải chọn quan nguyên, trung hoàn, thận du, tam âm giao, bách hội làm huyệt chính và ấn đường khí hải, đạo chùy, mệnh môn làm huyệt phối hợp. Người bị tâm tì lưỡng hư thì phải chọn huyệt tâm du, nội quan, tam âm giao, quan nguyên, thận du làm huyệt chính và túc tam lý, đại chùng, ấn đường làm huyệt phối hợp.

Ngươi bị ẩm nhiệt hạ chú thì phải chọn huyệt lãi câu, quan nguyên, tâm âm giao, dương lăng tuyền là huyệt chính và thận du, gan du, đản du thái xung làm huyệt phối hợp. Người mang tính khí chất thì chọn thận du, bát liễu, mệnh môn, hoàn khiêu, cách du là huyệt chính và quan nguyên, khí hải, dương lăng tuyền, tam âm giao, thái xung, bách hội, ấn đường là huyệt phối hợp. Điều đáng chú ý là khi châm kim vào huyệt ở bụng dưới phải làm cho cảm giác kim châm truyền đến âm môn và dương vật.

b, Phương pháp chữa kết hợp châm cứu

Chọn 3 huyệt quan nguyên, trung cấp, thái khê kim trâm để giữ được kim và hơ nóng kim châm. Mặt khác, lấy huyệt hội âm (âm môn) để sử dụng đan xen với huyệt cứu tước trác bằng hương ngải cứu. Cũng có thể châm kim kích vào huyệt thứ liễn, khúc cốt, âm liêm và cứu đại đôn, thần khuyết là chính để tiến hành điều trị.

Dưới đây sẽ liệt kê cách điều trị:

– Chọn huyệt Trung cấp, quan nguyên, khí hải. Thận dương hư thêm mệnh môn; gan thận âm hư thêm dương lăng tuyền, âm lăng tuyền, tam âm giao; tâm tì lưỡng hư thêm túc tam lý, tam âm giao, chí thất, mỗi ngày châm kim 1 lần, 10 lần là 1 liệu trình (1 đợt chữa).

– Chọn huyệt: Huyệt dương uỷ (trên huyệt thận du 2,5 li), trung hoàn phối hợp với tam âm giao, túc tam lý. Kích thích vừa phải, người to khoẻ thì kích thích mạnh. Mỗi lần chọn 1-4 huyệt, giữ kim 25 phút, cứ cách 6-7 phút thì châm kim 1 lần. Mỗi ngày 1 lần, 10 lần là một liệu trình. Theo báo cáo thì có 23 người chữa 10 lần đã khỏi hoàn toàn (bệnh viện Đông y Thiểm Tây, Trung Quốc).

– Liệt dương do thận hư, chọn huyệt chính: Quan nguyên, trung hoàn, thận du, tam âm giao, bách hội. Huyệt phối hợp: Ấn đường, khí hải, đại thùy, mệnh môn. Tiến hành theo phương pháp bổ sung nhiệt, giữ kim 25 – 40 phút, cứ 10 phút thì thay kim 1 lần, 10 ngày là một liệu trình.

– Tâm tì lưỡng hư, lo sợ hại thận: Liệt dương loại này chọn các huyệt chính: tâm du, nội quan, tam âm giao, quan nguyên, thận du. Huyệt phôi hợp: Trung hoàn, túc tam lý, đại thuỳ, ấn đường. Khi châm vào quan nguyên, đường kim cảm thấy chạy đến quy đầu. Giữ kim 20 – 30 phút, cách 10 phút lại thay kim 1 lần. Mỗi ngày 1 lần, 10 lần là một liệu trình.

– Liệt dương loại thấp nhiệt hạ chú: chọn huyệt chính: Lãi câu, quan nguyên, tam âm giáo, dương lăng tuyền. Huyệt phối hợp: Thận du, gan du, thái xung. Khi châm huyệt quan nguyên cảm thấy tê tê đến đầu niệu đạo ở dương vật là tốt. Giữ kim 20 – 25 phút thay kim 1 lần. Mỗi ngày 1 lần, 10 lần là một liệu trình.