Theo các bác sĩ phòng khám đông y thì hiện tượng không xuất tinh là chỉ