Tiền sử bản thân Thời niên thiếu: Các bệnh nam khoa thường có tiền sử lâu